Dbamy o to, co nasze

Ważny jest dla nas stały dostęp produktów Formaster dla klientów lokalnych. W trosce o ich zdrowie oraz czystość środowiska prowadzimy wewnętrzny recykling odpadów przemysłowych oraz korzystamy z naturalnych źródeł energii. Świadomi tego, że dobra natury są dla człowieka bezcenne, staramy się je chronić i właściwie wykorzystywać.


 

Angażujemy się społecznie


Mimo że nasza działalność ma zasięg ogólnopolski i międzynarodowy, z chęcią wspieramy lokalne aktywności. Angażujemy się również w promocję regionu – wspieramy inicjatywy kieleckich agencji artystycznych, uczestniczymy w akcjach charytatywnych i towarzyszymy imprezom sportowym. Wszystko w myśl idei, by reagować na potrzeby lokalnej społeczności.


 

Myślimy przyszłościowo


Przez swoją działalność promujemy krajową gospodarkę. Zdajemy sobie sprawę, że kupując i produkując polskie produkty, realnie wpływamy na kondycję naszej gospodarki, a co za tym idzie – sami bierzemy udział w budowaniu stabilnej przyszłości.

NASZE MARKI


NASZE MARKI

O NAS