Klaster to kolejny element budujący silne więzi współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, instytucjami państwowymi oraz biznesem. W przyszłości będzie dostarczał najnowocześniejsze rozwiązania metrologiczne polskiemu przemysłowi.

Wśród członków Klastra Metrologicznego znajdują się przedsiębiorstwa komercyjne, organizacje naukowo-badawcze, przedstawiciele środowisk akademickich oraz instytucje otoczenia sektora biznesowego, m.in. Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Lubelska czy Polska Grupa Zbrojeniowa. Inicjatorami powołania Klastra są Główny Urząd Miar oraz Politechnika Świętokrzyska, które wspólnie realizują projekt, wokół którego będzie ogniskowała działalność Klastra – Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM.

- Niewątpliwie tym, co zaważyło na rozwoju GUM, co skatalizowało jego rozwój, to przedsięwzięcie związane z lokalizacją w Kielcach Świętokrzyskiego Kampusu GUM. To stworzy unikatowe i niedostępne dotąd możliwości przeprowadzania pomiarów. O tym decyduje nie tylko aparatura, ale także warunki pomiarów. To także możliwość budowania nowych funkcjonalności i kompetencji obok tych, które już posiadamy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że żeby tworzyć kompetencje w szybko zmieniającym się świecie, musimy stworzyć efektywny ekosystem wokół polskiej metrologii, który do tej pory nie funkcjonował - przekazał prezes GUM, prof. Jacek Semaniak.

- Główny Urząd Miar, jako centralny urząd administracji państwowej, będzie z klastrem współpracował. Dla nas to niezwykle ważne, żeby tworzyć nowe środowisko wokół polskiej metrologii i ścigać się z innymi podmiotami ze świata, które działają w warunkach zglobalizowanej gospodarki. Ten wyścig jest niezwykle istotny z punktu widzenia kształtowania dobrostanu gospodarczego w naszym kraju oraz przewag konkurencyjnych – dodał Jacek Semaniak.

- Klaster Metrologiczny będzie wspierał działalność naukową i badawczą Politechniki Świętokrzyskiej. Nasza uczelnia, współpracując z innymi podmiotami, będzie miała szansę zwiększyć konkurencyjność. To, wraz z realizacją projektu Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM, będzie sprzyjało temu, żeby Politechnika ogrywała znaczącą rolę w klastrze. Mamy dobre wyposażenie oraz katedrę metrologii – powiedział prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Jednym z sygnatariuszy umowy była firma Formaster Group, właściciel marki Dafi – producenta dzbanków i butelek filtrujących. Maciej Bursztein, członek zarządu oraz dyrektor ds. rozwoju Formaster Group z optymizmem i dużą nadzieją patrzy na inicjatywę Głównego Urzędu Miar.

- Kiedy zaproszono nas do udziału w Klastrze, bardzo się ucieszyliśmy. Podejmujemy współpracę pełni optymizmu. My już jako firma podejmujemy działania, które w naszym przypadku doprowadzą do tego, że wiele projektów będzie przeprocedowane szybciej i ujrzą one światło dzienne. GUM daje olbrzymie możliwości, a wraz z firmami, które zostały zlokalizowane w tej inicjatywie, te możliwości są jeszcze większe. Zaczynam już sobie inwentaryzować projekty, które możemy przeprowadzić w ramach Klastra, by zostały one skomercjalizowane – powiedział Maciej Bursztein.

Klaster Metrologiczny powołano 6 kwietnia 2022 r. podczas Targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej. Deklarację w tej sprawie podpisały wówczas 33 podmioty.

Idea powołania klastra metrologicznego wpisuje się w strategię rozwoju Głównego Urzędu Miar, który w Kielcach buduje swój Kampus Laboratoryjny. Placówka będzie ważnym ośrodkiem badawczo-rozwojowym wspierającym polskich przedsiębiorców i naukowców. Klaster metrologiczny jest kolejnym elementem budującym silne więzi współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, instytucjami państwowymi oraz biznesem. W przyszłości będzie dostarczał najnowocześniejsze rozwiązania metrologiczne polskiemu przemysłowi.

Działalność naukowa klastra będzie skupiona wokół budowanego w Kielcach Kampusu Laboratoryjnego GUM. Wkrótce powstanie tam sześć nowoczesnych laboratoriów świadczących usługi dla polskiego przemysłu i instytucji naukowych. Kampus rozpocznie działalność badawczą na początku 2024 i będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu na świecie.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia opublikowanego przez Główny Urząd Miar, Wtorek, 28 czerwca 2022