Przekazane środki pozwolą Polskiej Akcji Humanitarnej na zaspokojenie podstawowych potrzeb uchodźców, którymi zajmuje się organizacja: wsparcie w zwalczeniu traumy, bezpieczne zakwaterowanie i pomoc w ustabilizowaniu życia na uchodźstwie oraz pomoc bezpośrednio u naszych sąsiadów, w tym na terenach dotkniętych działaniami wojennymi.