FORMASTER zamierza zbudować w Kielcach instalację do regeneracji żywicy wraz z infrastrukturą. Wodociągi Kieleckie zapewnią nową infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną niezbędną do obsługi tego typu przedsiębiorstwa. Fabryka będzie miała własną podczyszczalnię, ale odprowadzi z niej do wodociągowej sieci ścieki zawierające m.in. chlorki i siarczany. Ich stężenia nie może przekraczać ilości, którą może zneutralizować instalacja największej oczyszczalni w regionie – Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” w Nowinach. W Nowinach ścieki zostaną oczyszczone ostatecznie, tak aby, opuszczając oczyszczalnię, spełniały najwyższe europejskie i światowe normy.

 

współpracy Formastera i Wodociągów Kieleckich

współpracy Formastera i Wodociągów Kieleckich

„List określa ramy współpracy (…). Jest deklaracją woli stron w podjęciu ze sobą współpracy” – czytamy w podpisanym dokumencie. List intencyjny podpisali Maciej Bursztein – Dyrektor Generalny FORMASTER S.A. oraz Henryk Milcarz – Prezes Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o.