Kielecka firma Formaster Group do otwarcia firmowej pasieki Dafi przygotowuje się od dwóch miesięcy. Na terenie zakładu przy ulicy Fabrycznej w Kielcach lada chwila stanie 10 uli. W każdym z nich od połowy maja zamieszka 10 pszczelich rodzin, każda licząca ok. 50 tysięcy pszczół. Owady będą pod opieką specjalisty z Ligi Ochrony Przyrody. Koszt tej cennej dla przyrody inwestycji to prawie 10 tysięcy złotych.

Jak podkreśla Maciej Bursztein: Pszczoły to chronione dobro narodowe. Bez nich nie ma życia na Ziemi, choć niepokojąco często słyszymy, że populacja tych owadów jest zagrożona wyginięciem. Ponieważ działania proekologiczne oraz odpowiedzialność za środowisko naturalne są wpisane w filozofię marki Dafi, postanowiliśmy współuczestniczyć w nagłaśnianiu problemu oraz zachęcić inne firmy do zakładania pasiek. Działając wspólnie i licząc na efekt skali możemy uchronić ekosystem przed degradacją, której skutki mogą być nieodwracalne.

Rozmowy z firmą Formaster Group na temat projektu ,,Pszczoły w mieście” rozpoczęliśmy już w lutym tego roku. Od razu spotkałem się z dużą aprobatą, entuzjazmem i chęcią zaangażowania w problem zapobiegania spadkowi liczebności populacji pszczół miodnych. Już podczas pierwszego spotkania zadecydowaliśmy, że chcemy współpracować i działać razem na rzecz ochrony pszczół – wspomina Krzysztof Antoszewski z zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach. Obecność pszczół w mieście sprzyja bioróżnorodności, ocaleniu przed zniknięciem licznych gatunków ptactwa, owadów i roślin. Firma Formaster postanowiła pomóc pszczołom i dać im dom na terenie zakładu. Ule zostaną zasiedlone przez łagodne owady z gatunku buckfast i będą miały zapewnioną fachową opiekę – dodaje Krzysztof Antoszewski.